Edycja 2020:

Więcej informacji znajduje się na stronie instytucji.

Edycja 2019:

Na tegoroczną edycję Dnia Wolnej Sztuki przygotowano dla zwiedzających w pomieszczeniu sypialni Pałacu Poznańskiego pięć niezwykle interesujących obiektów ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi.  Trzy z nich to obrazy Samuela Hirszenberga (1865-1908) z 1903 roku z cyklu Pastorale:

Pastorale – Laura, Pastorale – Pasterz grający na fujarce, Pastorale – Akt kobiecy [Kobieta z nenufarem]

Samuel Hirszenberg tworząc ten cykl na potrzeby wystroju Pałacu Poznańskiego i zamówienie swoich mecenasów, nawiązywał do modnego i rozpowszechnionego w tamtym czasie utworu Franciszka Karpińskiego. “Laura i Filon”, inspirowanego oświeceniowymi teoriami Jeana Jaquesa Rousseau.

To malarsko ujęte sielankowe opowieści o miłości spokojnej,  pozbawionej tragizmu i przejawianej w uczuciach na tle przyrody.  W tym odniesieniu, człowiek może odnaleźć szczęście jedynie przez  powrót na łono natury i  do prostoty wiejskiego życia. 

Malarz próbował w swoich dziełach pokazać za pomocą kompozycji, kolorystyki i rysunku postaci główne cechy miłości sentymentalnej, piękno kobiecego aktu i uroki pejzażu – naturalnego tła dla miłości, Wszystkie trzy zachowane obrazy, tworzą artystyczną wizję miłości i prowadzą między sobą oraz widzem swoisty dialog w otoczeniu sypialnego zacisza.

Pozostałe dwa dzieła wybitnych artystów będą umieszczone na sztalugach, stanowiąc graficzny kontekst tematyki miłosnej  w sztuce.

Pierwsze z nich to przepiękna, ekspresyjna litografia barwna  Marca Chagalla (1887- 1985) „Niebo zakochanych” z  ok.1950 roku, mówiąca o głębokim uczuciu artysty do swojej pięknej żony Belli.

Druga  to autocynkografia łódzkiego artysty –  Henryka Płóciennika (1933) z cyklu Miodowy miesiąc  „A” z  ok. 1980 roku, przedstawiająca fanatsyczny, sensualny pejzaż z parą zakochanych.

Pracownicy merytoryczni Działu Historycznego Muzeum Miasta Łodzi: Pani Anna Małaczyńska i Pan Adam Klimczak będą udzielali od godziny 12.00 wyczerpujących informacji zgromadzonym uczestnikom Dnia Wolnej Sztuki 2019, nawiązując dialog z widzem, motywując do spokojnego i samodzielnego spojrzenia na dzieło sztuki, a także podejmując dyskurs ze zwiedzającymi  na temat prezentowanych dzieł.

Edycja 2020:

Wiecej o akcji można przeczytać na stronie muzeum

Edycja 2019:

Więcej o akcji można przeczytać na stronie muzeum

Edycja 2020:

Więcej informacji podamy wkrótce 🙂

Edycja 2019:

Japonia moja miłość

Andrzej Wajda, Kiyomizu-dera, 1987, Rysunek piórkiem, Kolekcja Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Katsushika Hokusai, Wielka fala w Kanagawie, 1829-1833, Drzeworyt

Koji Kamoji, Księżyc Sasakiego, 1995, Technika mieszana, Muzeum Sztuki w Łodzi

Seria prac dedykowana przyjacielowi, który zmarł śmiercią samobójczą.
Immanentną cechą sztuki Kamojiego, realizowanej w prostych materiałach — kamienie, woda, pustka, linia — jest prostota i synteza. Istota jego sztuki sprowadza się w pierwszym rzędzie do pojmowania sensu sztuki (malowania) i postrzegania natury. Dla niego ostatecznym celem malarstwa jest, podobnie jak dla japońskich mistrzów, przedstawienie „ducha przedmiotów”, dotarcie do istoty rzeczy.

Koji Kamoji, Mandala Księżyc, 1966, Kolekcja Artysty

Koji Kamoji, Sen, 2019, Instalacja

„W postawie Zachodu ważna jest walka, ekspansja, indywidualizm, logiczne myślenie. W tradycyjnym świecie Wschodu ważniejsze jest drążenie w głąb, szukanie rozwiązań wewnątrz. Ja chciałbym znaleźć to, co jest wspólne w sztuce zachodniej i wschodniej. Myślę o duchowości, w średniowieczu sztuka była bardziej skierowana ku wartościom duchowym, później tę duchową intensywność straciła. Sztuka współczesna znowu tej duchowości szuka. Wschód, goniąc Zachód, utracił swą zdolność odczuwania. W tym sensie Wschód i Zachód muszą znaleźć wspólną wrażliwość wzrokową, odczuwanie, a więc odbiór bardziej bezpośredni” (Koji Kamoji).

Edycja 2020:

więcej informacji można znaleźć na stronie muzeum

Edycja 2019:

Podczas Dnia Wolnej Sztuki w MCK będzie można zobaczyć:

1. Josef Čapek “Man with raised arms”
2. Stanisław Ignacy Witkiewicz “Kompozycja z dziobatymi stworami”
3. Otokar Švec “Motocyklista” 
4. August Zamoyski “Ich dwoje”
5. Katarzyna Kobro “Rzeźba abstrakcyjna (3)” 

Więcej informacji można znaleźć na stronie muzeum.

Edycja 2020:

Więcej informacji znajduje się na stronie instytucji.

Edycja 2019:

Więcej informacji można znaleźć na stronie muzeum.