Edycja 2019:

lista obiektów:

 1. Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Miłość Kucharki do Eskimosa”, rysunek kredka na papierze, 26 X 1931
  nr inw. S/4694/MT
 2. Władysław Hasior, „Romeo”, assemblage – „obraz”, 1984
  nr inw. S/3292/MT
 3. Władysław Hasior, „Julia”, assemblage – „obraz”, 1984
  nr inw. S/3293/MT
 4. Władysław Hasior, Bez tytułu („Manekin”), assemblage – kompozycja przestrzenna,
  2 poł. lat 80-tych
  nr inw. S/4488/MT
 5. Władysław Hasior, Bez tytułu („Czarny rycerz”), assemblage – kompozycja przestrzenna, 2 poł. lat 80-tych
  nr inw. S/4489/MT