Edycja 2020:

Wiecej informacji można znaleźć na stronie muzeum

Edycja 2019:

W Dniu Wolnej Sztuki zapraszamy do Ossolineum aby przyjrzeć się z bliska i w niespiesznym tempie pięciu zabytkom ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich, które specjalnie z tej okazji opuszczą ossolińskie magazyny i staną się punktem wyjścia do rozmów o historii, sztuce, a także… miłości.

Każde z pięciu dzieł zostanie zaprezentowane przez pracowników Muzeum Książąt Lubomirskich, którzy na co dzień opiekują się zbiorami m.in. malarstwa, grafiki i numizmatów, a tym razem podejmą się zadania przybliżenia Państwu wybranych zabytków z ossolińskiej kolekcji, a także zachęcą do własnych refleksji oraz wymiany spostrzeżeń na temat oglądanych obiektów.

Spotkanie odbędzie się w Auli im. prof. M. Gębarowicza – gmach główny Ossolineum, ul. Szewska 37

W tym roku w ramach Dnia Wolnej Sztuki zostaną zaprezentowane następujące dzieła ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich:

1. Portret Wandy Monné-Młodnickiej, Karol Młodnicki, 1871

2. Finis Poloniae, Nieznany artysta według Dietricha Montena, 2. poł. XIX w.

3. Poniatowski żegna się z rodziną (Poniatowski fait ses adieux a sa famille), Charon Louis François wg wzoru malarskiego Pierra Martinet, ok. 1823

4. Medal na zaślubiny Zygmunta III z Anną Austriaczką w 1592 r., autorstwa Rudolfa Lehmana, wydany w Poznaniu w 1596 r.

5. Medal  na zaślubiny Władysława IV i Cecylii Renaty, autorstwa Sebastiana Dadlera, wydany w Gdańsku w 1637 r.