Więcej informacji można znaleźć na stronie centrum kultury.