W związku z proponowanym motywem przewodnim, którym w tym roku ma być miłość, zaproponujemy zwiedzającym możliwość kontemplowania obrazu Alegoria powonienia – klasyczna personifikacja zmysłu węchu. Jest to płótno z XVI w, wykonane w Wenecji, w kręgu malarzy związanych z pracownią Jacopa Tintoretta lub jego syna Domenica. W XVI i XVII w., Flora stała się symbolem pory wiosennej, siły natury i miłości. Obraz prezentowany jest w pałacowej ekspozycji, zwiedzanej w określonym czasie z przewodnikiem, my, chcąc zachęcić do powolnego oglądania, proponujemy jego wydruk w odpowiedniej skali, ze szczegółowym opisem całej kompozycji i objaśnieniem licznych detali i symboli. Wydruk zaprezentujemy w przestrzeni, gdzie bez narzuconego tempa i ograniczeń czasowych, zwiedzający będzie mógł przyjrzeć się najdrobniejszym detalom.