Edycja 2020:

Więcej informacji znajduje się na stronie instytucji.

Edycja 2019:

Oto lista dzieł biorących udział w tegorocznej akcji z hasłem przewodnim MIŁOŚĆ:

– Jo Spence, The Highest Product of Capitalism (After John Heartfield) / Najdoskonalszy produkt kapitalizmu (za Johnem Heartfieldem)
– Władysław Hasior, Sztandar syjamskiego bohatera
– Andy Warhol, Marylin Monroe
– Douglas Davis, Jak się kochać z telewizorem
– Stanisław Ignacy, Witkiewicz Dwie głowy

Jak co roku w Muzeum Sztuki w Łodzi, dzieła zostane udostępnione osobom z dysfunkcją wzroku. Przygotowane zostaną audiodeskrypcje tych dzieł.