Więcej informacji można znaleźć na stronie domu kultury.